For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Deze online zelfstudie leergang, bedoeld voor lokale beleidsmedewerkers in het sociale domein, bestaat uit minimaal drie modules, waarvan een naar eigen keuze.

Kerngegevens van evenement Leergang 'Naar een lokale educatieve agenda leven lang ontwikkelen'
Startdatum 1 maart 2022
Einddatum 1 september 2023

De leergang 'Naar een lokale educatieve agenda leven lang ontwikkelen' beoogt beleidsmedewerkers Sociaal Domein binnen gemeenten te ondersteunen bij het komen tot een meer integrale benadering van maatschappelijke vraagstukken en daarmee tevens meer sociaal rendement te bewerkstelligen.

Kosten

Het lesgeld voor het totaal van drie modules bedraagt 1250 euro.

Meer informatie

Voor meer informatie, o.a. over betaling, zie het programma in het downloadbare pdf-bestand. Meer vragen? Neem dan contact op via andragologie@uva.nl.