Amsterdam Centre for Middle Eastern Studies

Photographer: onbekend

dr. M. (Mariwan) Kanie


 • Faculty of Humanities
  Capaciteitsgroep Semitische talen en culturen
 • Visiting address
  Spuistraat 134  
 • Postal address:
  Spuistraat  134
  1012 VB  Amsterdam
 • M.Kanie@uva.nl

Curriculum Vitae

1983-1987:        Bachelor bedrijfseconomie, Universiteit Salahadin, Irak
1987-1989:        Master bedrijfseconomie, Universiteit van Mustansiryah in
            Baghdad.
1995-1997:        Doctoraal Politicologie/Internationale Betrekkingen, Universiteit van Amsterdam.
Afstudeeronderwerp:
Globalisering en nationalisme: Koerden in de diaspora.
2006 - 2009        OIO Universiteit van Amsterdam, Arabische taal- en letterkunde.
Vanaf 1987:    Publicaties in het Koerdisch
-     Artikelen over culturele en politieke onderwerpen in verschillende
    Koerdische en Iraakse kranten en tijdschriften: Azadi, Hawkari, Bayan, 1987-1991
-     Redacteur van het maandblad Azadi verscheen in Iraaks Koerdistan, 1992
-    Redacteur van het tijdschrift Rahand, 1996 - heden
-    Publicatie van het boek "Macht en verschil", essays over politiek en cultuur, 2000.
-    Publicatie van het boek "Intelligentia, samenleving en democratie", 2001.
-     Publicatie van het boek "Over Islam, filosofie en verlichting", 2003
-    Publicatie van het boek "Complexe Identiteit", 2004
-    publicatie van het boek "Nationalisme en migratie" 2006
-    publicatie artikel: "Macht en subject: Michel Foucault's beeld van de mens. Sardami Raxna. 2006 nummer 4.
 Vanaf 1993:     Publicaties in het Nederlands en andere activiteiten
-     Werkzaam bij het dagblad Trouw, mei tot en met juli 1998.
    meer dan 20 artikelen o.a. een vijfdelige serie artikelen over islam en secularisme
-    Publicatie boek "Tussen heimwee en toekomst, 8 portretten van jonge vluchtelingen", in opdracht van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, 1998.
-    Publicatie van diverseartikelen voor Trouw, De Journalist, WordtVervolgd (AmnestyInternational), Contouren (Vluchtelingenwerk), Soera, Inzet, Parool,Amsterdams Stadsblad, Roodkoper, Op Gelijke Voet, Eutopia.
-    Hoofdstuk in boek !Vrede alstublieft, uitgeverij De Vijver, 1999.
-    Hoofdstuk in boek "Nee heb je, ja kan je niet krijgen. De Achterkant van het Nederlandse Asielbeleid", ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, 2002.
-     Een kosmopolitische wereld bewoond door nationalisten, in: Eutopia nr. 2, 2002.
-     Bespreking van de Iraakse kranten voor VPRO Radio, februari-maart 2003.
-    Serie portretten van bekende vluchtelingen, onder andere Kader Abdollah, Martin Simek en Farah Karimi, voor Phax tijdschrift van het kenniscentrum Pharos, 2003.
-     Optreden als Irak en Midden-Oosten kenner voor NOS Actueel en andere Nederlandse tv- en radioprogramma's zoals Netwerk en NOVA. Februari-april 2003.
-    Al-'almaniyya, het secularisme: de geschiedenis van een begrip. Wijsgerig Perspectief 2006 nummer 4.
-    "Een onafhankelijke Koerdische staat: Feit of Fictie?" In: Irak in chaos. Botsende visies op een humanitaire ramp. Pim van Harten & Roel Meijer (red.) (Aksant Amsterdam 2007)
-    al- diktatoria wa al- totalitaria baina George Orwell wa Friedrich Hayek, (Arabisch). Dictatorship and totalitarism between George Orwell and Friedrich Hayek. The Iraqi Memory Foundation. http://www.iraqmemory.org/inp/category_view.asp?CID=14 (special dossier on totalitarism in Iraq).
Lezingen:
-     "Irak: een staat zonder natie" voor De Balie, Amsterdam, 14 december 1996
-     "Interne oorlog in Iraaks Koerdistan"voor FRAME (Foundation for Research and Advise on Middle East), Amsterdam 1996.
-     "Koerden in Nederland" voor Midia, Koerdisch Cultureel Centrum, A'dam 1997.
-     "Staat tussen diverse culturen" een lezingover multiculturalisme voor het IPP, Instituutvoor Publiek en Politiek 1997
-    "Multiculturalisme en 150 jaar Nederlandse grondwet", lezing voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1997.
-     "Nationalisme en ballingschap" voor Rahand, Centrum voor Koerdische Studie, Stockholm 1997.
-     "50 jaar mensenrechten" voor de Universiteit van Twente, 1998
-     Landendeskundige voor VluchtelingenWerk Nederland, voorlichting voor vrijwilligers op het gebied van Irak, 1998-1999.
-     Deelname aan het publieke debat in de conferentie van Al Mar'a in De Balie over de positie van vrouwen in de Arabische wereld 1998.
-     "De Arabische media en 11 september", in De Balie kort na 11 september 2001.
-    "Koerdische identiteit in diaspora", Rahand, Centrum voor Koerdische Studie, Stockholm, 2001.
-     "Kosmopolitisch humanisme of fundamentalistisch terrorisme", Humanistisch Vredesberaad, Deventer 13 maart 2003,
-     "Oorlog en Media", St. Laurenskerk 2003
-    De Arabische filosoof Al Farabi en het goede leven, Universiteit Twente, 2007.
-    "Democratie in Irak", studium generale Universiteit van Tilburg, 2007.
Internationale conferenties
-     1998 "Ten Years After Anfal: causes and consequences of the politics of genocide
    in Iraq" georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam en het Koerdische tijdschrift Rahand
- "The rhetoric of fundamentalism in the age of globalization: Martyrdom, religious political" georganiseerd door Europa Universiteit Viadrina 5-7 november 1998 in Duitsland.
- "Euro-Arabische dialoog van onderop" Cairo 25-27 mei 1999.
- "The debat about secularisation in the Islamic world". Gepresenteerd in het conferentie over "Reason and revelation in Islam" 14-15 november 2003. Internationale Schoolvoor Wijsbegeerte, Leusden.
- "SymposiumSuicide Bombers" georganiseerd door de Faculteitder Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap in Groningen, 28 januari 2004.
-    "Dying bodies: love, religion and sexuality". Paper presented in the NWO International conference: "Things: Material Religion and the Topography of Divine Spaces". University of Amsterdam 11 June 2007 - 12 juni 2007
-    "Holy death: nationalism and the political use of death". Paper presented in the international conference: Death and Beyond. All Souls Conference Amsterdam. ASCA, 1-2 November 2007. University of Amsterdam.
Verdere activiteiten
-     Lid adviesraad van het tijdschrift Eutopia
-     Redacteur van de Koerdische tijdschrift Rahand. Wordt gepubliceerd zowel in Duitsland als in Iraaks Koerdistan.
-     Redactielid van de Koerdische tijdschrift The Age of Criticisim. Dit tijdschrift wordt in Suleimanya in Iraaks Koerdistan gepubliceerd.
- 1999-2004: bestuurslid On File, vereniging van vluchtelingenjournalisten.
Talen: Koerdisch, Arabisch, Nederlands, Engels, Farsi.

2011

 • Leezenberg, M., & Kanie, M. (2011). Governing Iraq by tribes and constitutions: British mandate rule in Iraq. IMISCOE Research, 89-110. [details] 

2008

 • Kanie, M. (2008). Nationalisme, martelaarschap en lichaam in de moderne Koerdische politiek en cultuur. In Lijf en leden Gender en het historische lichaam Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 28 2008 (Vol. 28, pp. 85-103). [3] Amsterdam: Uitgeverij Aksant.

2015

 • Kanie, M. W. (2015). a Dıľřaqī-w bēmāľī. as-Sulaymaniya: Andēsha. [details] 
 • Kanie, M. (2015). Rethinking Roots of Rising Violence against Women in the Kurdistan Region of Iraq. (KNOWLEDGE PROGRAMME CIVIL SOCIETY IN WEST ASIA). The Netherlands: Humanist Institute for Co-operation with Developing countries (HIVOS).

2014

 • Kanie, M. (2014). Transition Debates in Transforming Middlle East. (Hivos Knowledge Programme). The Hague: HIVOS. [details] 

2013

 • Kanie, M. (2013). La ch estayakda azhin? Nasionalism w Barxorisim la Kurdistan. Suleimaniya (Iraq): Andesha Publication.

2012

 • Kanie, M. (2012). Civil Society, language and the authoritarian context: The case of Saudi Arabia. Orient, 53(iv), 44-54. [details] 
 • Meijer, R., Aarts, P., Wagemakers, J., Kanie, M., & Geel, A. (2012). Saudi Arabia between conservatism, accomodation and reform. The Hague: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’. [details] 

Award

 • Kanie, Mariwan (2016): Contribution to theoritical analyses of Kurdish society.

Media appearance

 • Kanie, Mariwan (12-07-2017): Toekomst van Soenniten [Radio] VPRO radio. Toekomst van de Soenniten.

Talk / presentation

 • Kanie, Mariwan (speaker) (6-10-2016): The challenges of the Kurdish question(s) in the Middle East, The challenges of the Kurdish question(s) in the Middle East, Amsterdam, Netherlands.
 • Kanie, Mariwan (speaker) (14-9-2016): Kurds, Iraq and the Islamic State, The Voice of America (Radio).
 • Kanie, Mariwan (speaker) (16-5-2016): Religion and Secularism: a critical approach, Unversity of Ranis, Iraqi-Kurdistan.
 • Kanie, Mariwan (speaker) (8-5-2016): Ethics of activism, Third TAG Seminar at American University in Suleimnaiya (AUIS)., Suleimaniya, Iraq.
 • Kanie, Mariwan (speaker) (15-4-2016): “Localism as obstruction of a political solution: The Case of Iraq”, International Institute for Social History (IISH) Amsterdam.
 • Kanie, M. (invited speaker) (3-5-2015): Rethinking Roots of Rising Violence against Women in the Kurdistan Region of Iraq, The First TAG Seminar Social Injustice: towards problematising inequality, The American University of Iraq, Sulaimani.

Others

 • Kanie, Mariwan (participant) (25-4-2017): ‘The Kurdish Dilemma’ (participating in a conference, workshop, ...).
 • Kanie, Mariwan (visiting researcher) (27-1-2017): University of Edinburgh, 12 Nicholson Square, Edinburgh, UK (visiting an external academic institution).
 • Woltering, R.A.F.L. (organiser) & Kanie, M. (organiser) (18-6-2013): The Kurdish Question in 2013: domestic and transnational developments, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Andesa Kurdish Publication Center Awena
  Auteur

edit contact information edit tabs